Dataratkaisut

Tapaustutkimus

Business Intelligence -ratkaisu

– Omaisuudenhoito yrityksen tapaustutkimus

Tausta

  • Asiakas on keskikokoinen omaisuudenhoitoalan yritys.
  • Yritykseltä puuttui ratkaisu tärkeiden taloudellisten mittareiden tarkasteluun.
  • Kaikkien osastojen piti tehdä yhteistyötä ja suorittaa  manuaalisia laskelmia valtavassa Excel-tiedostossa.
  • Laskelma on altis virheille, useaan otteeseen loppuraporttia tarkasteltaessa havaittiin tietojen laatuongelmia, ja tiimin piti korjata lähdetiedot ja aloittaa alusta.

Tavoite

  • Rakentaa yritykselle erittäin tehokas itseraportoiva data järjestelmä, jossa kaikki keskeiset mittarit ilmoitetaan yhtenä totuuden lähteenä.
  • Varmista, että tietolähde on laadukas ja vakiomuodossa tietojen laadun ja helpon ylläpidon vuoksi.
  • Vähennä manuaalisia toistuvia tehtäviä, jotka ovat sekä alttiita virheille, että lisäävät aikainvestointeja.

Ratkaisumme

1.

Siirsimme data strategiat Excelistä vuorovaikutteiseen PowerBI-ratkaisuun, jossa kaikki keskeiset mittarit otettiin huomioon.

2.

Lisäksi tuotimme automaattisia raportteja, jotka lähetetään avainsidosryhmille säännöllisesti.

3.

Tietojen laatua varmistetaan myös lisäämällä hälytysjärjestelmä puuttuviin tietoihin tai tiedoissa esiintyviin poikkeavuuksiin.

Tulokset

  • Tämän automatisoidun ratkaisun ansiosta keskeisten mittareiden määrittämiseen ja raportiksi kokoamiseen kuluva aika lyheni yli 99 % – kolmesta päivästä 30 minuuttiin!
  • Myös raportoinnin tarkkuus on parantunut huomattavasti. Keskeiset päättäjät näkevät numerot milloin tahansa tarvitsemaansa viivytyksettä. Kaikki muut voivat keskittyä muihin vuosineljänneksen lopun prosesseihin.