data management

Datahallinta Kuinka se voi Luoda Lisäarvoa Yritykselleni?

Datanhallinta näyttää olevan hyvin suoraviivainen käsite, joka puhuu datan hallinnasta, mutta itse asiassa se on ala, joka kattaa laajan valikoiman ja syvyyden.

Se on ala, jolla on merkitystä jokaiselle yritykselle kaikilla toimialoilla lähitulevaisuudessa.

Riippumatta toimialasta – teknologian, valmistuksen, lääketieteen, rahoituksen, lääketieteen, vähittäiskaupan tai koulutuksen alalla – organisaatiosi kerää dataa ja sen on käytettävä näitä datoja auttaakseen sinua tekemään tietoisempia päätöksiä ja palvella asiakkaitasi paremmin.

Ne, jotka pystyvät sopeutumaan ja integroimaan uusia teknologioita paremmin liiketoimintaansa, ovat voittajia.

Mitä on datanhallinta?

Tiedonhallinnan ydin on tiedon laadun varmistaminen.

Olet ehkä kuullut “datan” vertailun uudeksi “öljyksi” nykypäivän digitaalisessa taloudessa. No, jos sinulla on enemmän dataa, se ei välttämättä tarkoita, että sinulla on enemmän etua kilpailijoihin nähden.

Datan lisääminen voi olla taakka, jos et hallitse datassi hyvin. Itse asiassa harvat organisaatiot todella hallitsevat dataa voimavarana ja hyötyvät siitä. Useimmat yritykset eivät pysty hallitsemaan dataa strategisesti, mikä saa yritykset tuhlaamaan arvokasta aikaa ja resursseja.

Epätarkat, vanhentuneet ja puutteelliset tiedot voivat tuoda yrityksille valtavia riskejä ja seurauksia, koska ne antavat väärää tietoa päättäjille strategioita laadittaessa.

Siksi tiedonhallinta on erittäin tärkeää. Ei riitä, että sinulla on valtavat tiedot yrityksestäsi ja asiakkaistasi. Tärkeämpi tekijä on luotettava ja hyvin hallittu data.

Luotettavat ja hyvin hallitut tiedot eivät tule helposti.

Tiedonhallintaan kuuluu joukko toimia tiedon suunnittelusta, keräämisestä ja tallentamisesta tietosuojaan.

Sinun on ensin suunniteltava tietoisesti tiedonhallintastrategiasi ja suunniteltava prosessi ottaen huomioon tiedonhallinta ja tekniset vaatimukset. Sen jälkeen on pyrittävä jatkuvasti ylläpitämään datan laatua ja noudattamaan ohjeita koko datan elinkaaren ajan. Samalla suojaa yrityksesi ja asiakastietosi tietomurroilta. Kaikki nämä vaativat johdonmukaista työtä kaikilta tiimisi jäseniltä.

Se on erittäin pitkälle kehitetty prosessi, jossa tiedonhallinnan ammattilaisten on yleensä oltava erilaisia ​​taitoja ja tietoja.

Itse asiassa Data Management Association (DAMA) on määritellyt 11 aluetta, joihin datahallinnon henkilökunnan tulee perehtyä, mukaan lukien tiedonhallinta.

Miksi datanhallinta on tärkeää?

Kuten yllä selitettiin, tiedonhallinta on systemaattinen lähestymistapa, jonka avulla voit poimia tiedosta arvoa varmistamalla laadun ja tehokkuuden datan käsittelyssä.

Se on olennainen perusta sen varmistamiseksi, että data strategiat ovat tehokkaita.

Mitä lisäarvoa tiedonhallintaratkaisu voi tarjota yrityksellesi?

1. Keskitetty alusta tehokkaaseen hallintaan ja yhtenä totuuden lähteenä

Tehokas tiedonhallintajärjestelmä toimii yhtenä keskitettynä alustana, jossa voit järjestää ja tallentaa datasi yhteen paikkaan. Näin tiimisi voi löytää tarvittavat tiedot helposti ilman useiden tietokantojen ja järjestelmien hakuja

Myös päällekkäisten tietueiden ja datasiilojen vähentäminen, joita yleensä esiintyy yrityksissä, jotka tallentavat datan useisiin paikkoihin. Se varmistaa, että kaikki työskentelevät samojen dakanssa ja että tiedot ovat johdonmukaisia ​​koko organisaatiossa.

2. Turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantaminen

Hyvä tiedonhallintaratkaisu suojaa arkaluontoisia dataa asettamalla käyttöoikeuksia ja seuraamalla tiedon käyttöä.

Tietoturvan hallinnan on käytävä läpi koko tiedon elinkaaren prosessi luomisesta hävittämiseen, jotta varmistetaan datan turvallisuus ja niihin liittyvät riskit tehokkaasti hallinnassa.

Tiedonhallintastrategialla voidaan varmistaa, että yritys noudattaa tietosuoja- ja tietosuojamääräyksiä tietosalauksella. Tämä voi auttaa suojaamaan dataa luvattomalta käytöltä tai sieppaukselta.

Tiedonhallinnan avulla organisaatiot voivat myös seurata kirjausketjujen kautta, kuka on käyttänyt mitäkin dataa, milloin ja mihin tarkoitukseen.

Lopuksi se auttaa yrityksiä myös varmuuskopioimaan ja palauttamaan tiedot datan suojaamiseksi katastrofin tai järjestelmävian sattuessa.

3. Parempi datan laatu

Datan huono laatu voi johtaa prosessien ja työnkulkujen tehottomuuteen. Datan laadun laiminlyönti useimmissa yrityksissä johtaa huonoon tulokseen ja vääriin oivalluksiin.

Tarkat tiedot ovat välttämättömiä tehokkaan data-analyysin kannalta. Se varmistaa, että data-analyysin tulokset ovat luotettavia ja käyttökelpoisia, mikä voi johtaa parempaan päätöksentekoon ja parempiin liiketoimintatuloksiin.

Datan laatua parantamalla organisaatiot voivat virtaviivaistaa prosesseja, vähentää virheitä ja optimoida työnkulkuja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

4. Vähennä manuaalisen hallussapitoaikaa

Tietojenhallintajärjestelmä automaatiopäivityksillä voi auttaa vähentämään manuaalista hallussapitoaikaa. Tämä on yrityksille välttämätöntä tehokkuuden parantamiseksi ja virheiden vähentämiseksi.

Samalla voit aina varmistaa, että datasi ovat ajan tasalla.

Automaatio myös virtaviivaistaa datojen varmuuskopiointia ja katastrofipalautusta.

5. Helpottaa tiimiyhteistyötä

Keskitetyn alustan avulla tiimit voivat työskennellä yhdessä tehokkaammin.

He voivat jakaa tietoa, tehdä yhteistyötä projekteissa ja tehdä päätöksiä tietojen yhteisymmärryksen perusteella. Jäsenten ei enää tarvitse käyttää niin paljon aikaa datan lähettämiseen toiselle tiimille tai manuaalisen tarkistuksen suorittamiseen.

Keskitetty tiedonhallintajärjestelmä kannustaa tiimien yhteistyöhön ja osallistumiseen.

6. Vähennä kustannuksia

Mikä tärkeintä, hyvin suunniteltu tiedonhallintajärjestelmä voi auttaa sinua vähentämään kustannuksia vähentämällä useiden ohjelmistolisenssien, järjestelmien ja työkalujen tarvetta.

Miten DataSI voi auttaa sinua?

Ymmärrämme DataSI:llä, että tiedonhallinta voi olla monimutkainen ja pelottava tehtävä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Siksi tarjoamme asiantuntemuksemme auttaaksemme sinua rakentamaan kestävän ja tehokkaan tiedonhallintaratkaisun SharePointin avulla.

Lähestymistapaamme kuuluu syvällinen ymmärrys yrityksesi ja sen ainutlaatuisista tiedonhallintatarpeista. Teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme SharePoint-pohjaisen ratkaisun, joka vastaa erityisvaatimuksiasi tiedon suunnittelusta tallennukseen ja suojaamiseen.

Kokeneiden tiedonhallinnan asiantuntijoiden tiimimme opastaa sinua koko prosessin läpi ja varmistaa, että ratkaisusi on skaalautuva, joustava ja helppokäyttöinen.

Uskomme, että yhteistyö on avain onnistuneeseen tiedonhallintajärjestelmään, minkä vuoksi teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi varmistaaksemme, että tiimisi on täysin koulutettu ja valmis käyttämään järjestelmää täysimääräisesti.

Datasi konsulttina, joka on erikoistunut tiedonhallintaratkaisujen rakentamiseen SharePointin avulla, voi auttaa yritystäsi seuraavilla tavoilla:

Keskitetty datan tallennus: voimme auttaa sinua rakentamaan keskitetyn tiedontallennusratkaisun SharePointin avulla, jonka avulla on helppo käyttää, hallita ja jakaa datoja koko organisaatiossa. Tämä voi auttaa sinua välttämään datasiilot ja varmistamaan, että kaikki organisaatiossasi työskentelevät samojen datan kanssa.

Versionhallinta: SharePoint sisältää versionhallinnan, jonka avulla voit seurata datan muutoksia ajan mittaan. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, kun työskentelet yhteistyöprojekteissa tai käsittelet arkaluonteisia dataa.

Yhteistyön helpottaminen: SharePoint voi helpottaa tiimisi jäsenten välistä yhteistyötä, jolloin he voivat työskennellä yhdessä tiedonhallintatehtävissä ja projekteissa. Tämä voi auttaa lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta organisaatiossasi.

Integrointi Business Intelligencen (BI) kanssa: SharePoint voidaan integroida Business Intelligence -työkaluihin, kuten Power BI:hen, jotta voit analysoida ja visualisoida dataa. Tämä voi auttaa sinua tekemään dataan perustuvia päätöksiä ja saamaan tietoa liiketoiminnastasi.

Helppo integrointi muihin järjestelmiin: SharePoint voidaan helposti integroida muihin yrityksesi käyttämiin järjestelmiin, kuten CRM- tai ERP-järjestelmiin. Tämä voi auttaa virtaviivaistamaan liiketoimintaprosessejasi ja varmistamaan, että tietosi ovat yhdenmukaisia ​​kaikissa järjestelmissäsi.

Korkea turvallisuus: Datasilla suhtaudumme tietoturvaan vakavasti. Ratkaisumme sisältävät vankkoja suojausominaisuuksia, jotka auttavat suojaamaan tietojasi luvattomalta käytöltä tai tietomurroilta.

Tehokas hakutoiminto: Ratkaisumme sisältävät tehokkaan hakutoiminnon, jonka avulla voit nopeasti ja helposti löytää tarvitsemasi tiedot. Tämä voi säästää aikaa ja auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä datasi perusteella.

Data on jokaisen liiketoiminnan ytimessä, ja tehokas tiedonhallinta on menestyksen edellytys.

Asiantuntijoidemme avulla voit olla varma, että datasi ovat turvallisia, saatavilla ja hyvin hallittuja.

Puhu meille tänään

Ota selvää, kuinka voimme auttaa yritystäsi rakentamaan onnistuneen datastrategian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *