small business data analytics

Pienyritysten Data-Analytiikka: 6 Tapaa Parantaa Päätöksentekoasi

Kuinka pienyritykset voivat saada parhaan mahdollisen käsityksen hallussaan olevasta rajallisesta datamäärästä?

Tänään haluamme jakaa kuusi pienyritysdatan analytiikkaa koskevaa vinkkiä, jotka voivat auttaa parantamaan yrityksesi päätöksentekoa.

Mikä Tekee Pienyritysten Data Analytiikasta Erilaisen?

Pienillä yrityksillä on keskisuuriin ja suuriin yrityksiin verrattuna puutteita ja rajoituksia sekä henkilöresurssien että taloudellisten resurssien suhteen. Toisin sanoen pienyritykset eivät ehkä ole varustaneet teknologiaa tai kykyjä, jotka auttaisivat niitä keräämään laadukasta tietoa, hallitsemaan tietoja ja tulkitsemaan tietoja mielekkäisiin muotoihin.

Pienemmällä toimintakoolla ja mittakaavalla pienyritysten keräämien tietojen määrää voitaisiin rajoittaa myös datan hajaantuessa useisiin järjestelmiin ja tietosiiloihin. Esimerkiksi asiakastiedot voivat sijaita CRM-järjestelmässäsi, myyntitiedot voivat olla verkkokauppa-alustassasi ja verkkoanalytiikkatiedot voivat olla Google Analyticsissa.

Tämän vuoksi on haastavaa yhdistää nämä tietolähteet kattavaa analyysiä varten.

Näistä haasteista huolimatta pienyritykset voivat – ja niiden pitäisi – hyödyntää data-analytiikan tehoa. Näin he voivat optimoida toimintaansa, markkinointiaan ja asiakassuhteitaan, mikä johtaa viime kädessä parempaan kannattavuuteen.

6 Tapaa Parantaa Päätöksentekoa

1. Tiedä mihin ja milloin resurssit kohdennetaan

Sinulla on hyvä tuote tai palvelu ja tiedät sen.

Mutta onko se oikea palvelu tai tuote kohdeyleisölle?

Vai kohdistatko tuotteesi oikeaan yleisöön?

Vai onko nyt paras aika tuoda tämä tuote markkinoille?

Kaikkiin näihin kysymyksiin voidaan vastata datalla.

Jos luulet, että yrityksesi on pieni ja tiedät, kuinka tuotteesi ja palvelusi toimivat tällä hetkellä pelkällä vilkaisulla, saatat tehdä yleisen virheen.

Ilman data-analyysin tukea pelkkä intuitioon ja omaan harkintaan luottaminen johtaa usein puolueellisiin päätöksiin.

Tehokas ja selkeä datan visualisoinnin hallintapaneeli, joka näyttää kaikki keskeiset mittarit, antaa sinulle selkeästi kaikki tärkeät tiedot.

Se esittelee suorituskykyäsi eri ulottuvuuksissa ja näkökulmissa (tuoteluokista, alueista, ajanjaksoista jne.), jolloin voit selvittää, mikä osa on heikompi, ja myös liiketoimintamahdollisuudet.

Näin voit reagoida markkinoiden reaktioihin ja muokata strategiaasi ja resurssien kohdentamista ajoissa.

2. Tiedä mihin kohdentaa markkinointikulut

Kun olet asettanut markkinointitavoitteen, alat miettiä, kuinka paljon markkinointibudjettia tarvitset ja mihin käytät markkinointikulut.

Siellä tiedot tulevat jälleen avuksi päätöksenteossa.

Sen lisäksi, että käytät noin 7 % yrityksen tuotoista markkinointiin yleisen peukalosääntönä, sinun tulee testata eri markkinointikanavia saadaksesi selville konversiokustannukset ja palata siten takaisin saadaksesi arvion markkinointibudjetista.

Esimerkiksi markkinointityösi alussa sinulla on luultavasti mielessäsi kaksi päätavoitetta:

  1. Lisää markkinoiden tietoisuutta
  2. Lisää liidejä tai tuloksia

Ensimmäinen tavoite on vaikeampi mitata, koska tällaisista markkinointikampanjoista veloitetaan yleensä näkyvyys- tai napsautussuhteen perusteella, jotka eivät kerro katsojien käyttäytymisestä.

Toinen tavoite on kuitenkin erittäin mitattavissa, koska tällaisista kampanjoista veloitetaan käyttäjien käyttäytymisen perusteella, kuten latauskohtainen hinta tai hankintakohtainen hinta.

Alkuvaiheessa voit testata kampanjoita eri markkinointikanavilla ja vertailla hankintakustannuksia kanavien kesken. Kun jatkat uusien käyttäjien käyttäytymisen seuraamista tuotteesi ja palvelusi jokaisessa vaiheessa, voit analysoida tarkemmin eri markkinointikanavien tuomien käyttäjien laatua. Lopulta voit luoda painotetun pisteytysjärjestelmän kullekin kanavalle ja jakaa budjettisi sen mukaan.

Datan kautta saat oikea-aikaisesti vastaavan palautteen, mukaan lukien markkinointiviestin tehokkuuden, markkinointikanavan tehokkuuden, kohdistatko oikean yleisön ja optimoitko sen jälkeen jatkuvasti.

3. Seuraa suorituskykyäsi ja edistymistäsi

Sen lisäksi, että dataa käytetään apuna resurssien allokoinnissa, data voi myös auttaa sinua seuraamaan suorituskykyäsi ja edistymistäsi yrityksenä.

Tavalliset kirjanpitotiedot eivät riitä antamaan sinulle yksityiskohtaista tietoa yrityksestäsi. Pienyrityksenä sinun on ymmärrettävä, kuinka menestyt, mukaan lukien ihmiset, tarvikkeet, pääoma ja raaka-aineet.

Tietojen käyttäminen tavoitteidesi seuraamiseen ja seurantaan voi pitää sinut oikeaan suuntaan.

Kun keräät enemmän tietoa, voit myös käyttää tietoja tulevan kysynnän tai kassavirran ennustamiseen, mikä voi pitää sinut valmiina ja valmiina tarvittaessa.

4. Tunne asiakkaasi paremmin

Data voi tarjota arvokasta tietoa asiakkaidesi käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja tarpeista. Esimerkiksi ostohistoriatiedot voivat paljastaa asiakkaidesi suosikkituotteet. Verkkosivuston analytiikka voi näyttää sivut, joilla asiakkaasi vierailevat eniten. Sosiaalisen median analytiikka voi näyttää sinulle, minkä tyyppiset viestit kiinnostavat asiakkaitasi eniten.

Ymmärrät jokaisen asiakkaan vuorovaikutuksen tuotteesi tai palvelusi kanssa, mitkä ovat heidän mieltymyksensä ja tarpeensa. Näin tarjotaan räätälöityjä tai eriytettyjä palveluita jokaiselle asiakkaalle.

Ymmärtämällä asiakastasi paremmin ja tarjoamalla palveluja yli odotusten, voit parantaa huomattavasti asiakkaiden kokemusta kanssasi työskentelemisestä ja saada korvaamattoman kilpailuedun.

5. Tunne seuraavat liikkeesi ja strategiasi

Pienyritysten on tärkeää ymmärtää markkinoita ja sen kilpailijoita.

Monien pienyritysten menestys johtuu usein niiden nykyisestä prioriteetista tällä alalla. Kuitenkin, kun tiedot ovat nykyään läpinäkyvämpiä, asiakkaat voivat saada enemmän tietoa ja heillä on enemmän valinnanvaraa. Pienyritysten on erittäin vaikeaa ylläpitää jatkuvasti johtavaa asemaansa.

Tietojen avulla pienet yritykset voivat tehdä kilpailijoiden analyyseja ymmärtääkseen, mitkä ovat vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, joita muut saman alan toimijat ovat omaksuneet ajan mittaan. Kun kilpailu markkinoilla lisääntyy, pienyritysten on oltava jatkuvasti tietoisia markkinoiden muutoksista, suoritettava aktiivisesti markkina-analyyseja ja mukauduttava niiden mukaisesti.

6. Paranna päätöksenteon yleistä tehokkuutta

Kun dataa sisällytetään päivittäiseen päätöksentekoon, tiimi oppii vähitellen tietoisuutta tietoisuudesta ja käyttää dataa oppaana päätöksenteossa.

Verrattuna edestakaisin keskusteluihin, aivoriihiin ja intuitioon ja arvauksiin perustuvien päätösten tekemiseen dataan perustuva päätöksenteko voi parantaa merkittävästi yrityksen tehokkuutta ja vähentää virheiden tekemisen kustannuksia.

Dataa voidaan käyttää suorana indikaattorina kertomaan päättäjille, mikä strategia toimii ja mikä ei, mikä auttaa pienyrityksiä pysymään terävinä kovassa kilpailussa, vähentämään häiriötekijöitä ja säätämään joustavasti strategioita ja suuntia.

Mitä Pienyritysten Tulee Ottaa Huomioon Ennen Tietostrategian Aloittamista

Jotta kaikki jäsenet voivat käyttää tietoja luottamuksella, on oltava asianmukainen tiedonhallinta.

Tiedonhallinnan painottaminen tarkoittaa vankkaa perustaa kestäville ja tehokkaille tietostrategioille pitkällä aikavälillä.

DataSI:n avulla kartoitamme sinulle erittäin tehokkaan tiedonhallintaratkaisun tiedon laadun varmistamisesta tiedonkeruuvaiheessa aina suojattuun tiedontallennustilaan, kun keräät lisää tietoa.

Samanaikaisesti integroimme ja yhdistämme tietosi Business Intelligence -työkaluihin, mukaan lukien tehokkaan datan visualisoinnin hallintapaneelin, jonka avulla voit käyttää kaikkia tärkeimpiä oivalluksiasi milloin ja missä tahansa.

Puhu meille tänään

Ota selvää, kuinka voimme auttaa yritystäsi rakentamaan onnistuneen datastrategian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *